Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik evler, kullanışlı yapıları ve ekonomik olmaları nedeniyle son yıllarda barınma ihtiyaçlarını karşılamada sıklıkla tercih edilen yapılar arasındadır. Sunduğu görsel detaylarla da cezbedici olan prefabrik yapılar, gelişen teknolojilerle dört mevsim kullanılabilir yaşam alanı çözümleri sunar. Bu eşsiz bina sistemlerinin kurulum aşamalarını merak ediyorsanız, prefabrik bina sistemleri hakkında bilmeniz gerekenleri ve kurulum aşamalarını öğrenebilirsiniz.

Prefabrik Binaların Temel Özellikleri ve Avantajları

Bu bina sistemleri prefabrik adından da anlaşılacağı gibi binanın tamamının veya bir kısmının teslim edilmeden önce bir fabrikada üretilmesi anlamına gelir. Prefabrik binalar tek ya da çok katlı inşa edilebilir. Bu binaların yapımında kullanılan parçalar fabrikadan hazır olarak alınıp kullanılır.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik Binanın Sağladığı Avantajlar

Prefabrik yapılar özellikle barınma ve yaşam alanları gibi her türlü kullanım talebine göre üretilmektedir. Prefabrik yapılar standart panel modüllerinden oluştuğu için pratik ve hızlı bir şekilde kurulur. Esnek yapıları nedeniyle deprem ve zemin hareketlerine karşı dayanıklıdırlar. Prefabrik ev tüm iklim koşullarına göre imal edilebilirler. Ses ve ısı yalıtımı konusunda diğer yapılardan üstün özelliklere sahiptirler. Çevreye zarar vermeden ve kirletmeden kısa sürede kurulur. Modern ve tarihi dokuya uygun olarak tasarlanıp üretilebilirler. Yangına karşı dirençlidirler. Prefabrik yapılar demonte özelliğiyle isteğe bağlı olarak sökülüp başka bir yere montajlanabilir.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik Bina Kullanım Süresi

Her yapı tipinde olduğu gibi prefabrik yapılarda da kullanım süresi yapım süreci ile doğrudan ilgilidir. Bu süreçte kullanılan malzemelerin kalitesi ve işçilik son derece önemlidir. Bu nedenle bu yapıların kullanım ömrünün uzun olması için malzeme kalitesine önem verilmesi öncelikli olmalıdır. Buna ek olarak temel betonuna, çatı malzemesine, iç ve dış cephe duvarlara, çelik iskelete ve bakıma da önem verilmesi gerekir.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik Bina Yapım Aşamaları

Uzun yıllar kullanılabilir bir yaşam alanı sunan prefabrik yapılarla düşlediğiniz yaşama sahip olabilirsiniz. Ancak bu binaların kurulumu öncesinde takip etmeniz ve atmanız gereken bazı adımlar bulunur. Zor olmayan ancak özenli adımlar gerektiren prefabrik bina yapım aşamaları öncesinde alanında uzman bir firma ile anlaşmaya dikkat etmelisiniz. Bu firma, size başarılı referanslar sunmalı ve bina malzemelerini kalite belgesine sahip olan ürünlerle üretebilmeli. Bu firmayı belirledikten sonra bütçeniz ve tercihleriniz özelinde bir plan çalışması yapabilirsiniz.

Prefabrik binaların yapım aşamaları aşağıdaki gibidir:

Yasal Prosedürler

Bir prefabrik binanın yapım aşaması ilk olarak yasal prosedürlerin işleme konulması ile başlar. Bu anlamda atacağınız ilk adım ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaşamamak adına prefabrik binanın kurulacağı arazi için gerekli izinleri almak ve ruhsat başvurusu yapmak olmalıdır. Eğer kuracağınız bina belediye sınırları içinde ve arsa imara açıksa bu proje alınacak imar planları çerçevesinde oluşturulur. Belediye sınırları dışında olan ve imarı bulunmayan araziler için de il özel idare ya da bölgenizdeki idari âmirliklerden bilgi alabilir ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli ruhsat ve izinlerin tamamlanmasının ardından da diğer aşamalara geçebilirsiniz.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik Bina Üretimi

Prefabrik yapılar, ön üretimi fabrikada gerçekleşen ve montaj işlemleri ise binanın kurulacağı alanda tamamlanan modüler, hafif ve sökülüp yeniden takılabilir bir yapı sistemidir. Talep edilen her türlü mimari proje özelinde hazırlanabilen prefabrik yapılar, ihtiyacınıza en doğru yanıtı vermesi amacıyla uzman bir deneyimle hazırlanır. Her aşaması onaylanan plan ve binanın teknik detayları sonrasında fabrikada üretim süreci başlar. Üretim öncesinde proje detaylandırması yapılır, taşıyıcı sistem hesaplanır ve bina için gerekli olan malzemeler belirlenir. Ardından binanın tüm üretim aşaması titizlikle gerçekleştirilir. Montaja hazır olan parçalar üretiminin hemen ardından detaylı bir kalite kontrolden geçer ve bu kontrolü başarıyla tamamlayanlar, sipariş aşamasında belirlenen sürede fabrikada hazır hale getirilir. Bu aşamada müşterinin belirlenen beton planlarına uygun olacak şekilde alt yapısını hazırlaması beklenir.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Alt Yapı ve Beton Atılması

Gerekli izinlerin alınıp en kaliteli malzemelerle üretimin yapılmasını ardından binanın betonunun atılması oldukça kolay bir aşamadır. Bu aşama taşeron ekip yardımıyla kısa sürede tamamlanabilir. Ancak atılacak betonun kurulacak binanın zemin özelliklerine ve arazinin konumuna uygun olmalıdır. Prefabrik bina yumuşak veya kaygan bir zemine kurulacaksa ruhsat alma aşamasında bu arazi için zemin etüdü istenir. Buna benzer yapıdaki arazilerde zemin etüdünden çıkan sonuçlar değerlendirilir ve zemin için nasıl bir güçlendirme işlemi yapılacağına karar verilir. Bunun yanında kurulum yapılacak binanın zemini eğimli bir yapıdaysa hafriyat ve dolgu çalışmaları gerekebilir. Ayrıca prefabrik binalar altyapı bulunmayan bölgelere kurulacaksa beton atma çalışmaları sırasında alt yapı ile ilgili sorunların da çözülmesi gerekir. Kurulum yapılacak bölgede kanalizasyon bulunmuyorsa foseptik çukuru da bu aşamada açılır.

Zemin için atılacak betonun yüksekliği ise müşterinin isteğine bağlıdır. Beton yüksekliği genelde minimum 20-25 cm civarında demirli radyel temel ile hazırlanmalıdır. Bu aşama için gerekli olan beton ile ilgili tüm planlar üretici firma tarafından verilir ve detaylı bir şekilde açıklanır. Alt yapı ve beton atılma aşaması için bir diğer önemli nokta da beton ölçüdür. Beton ölçüsü binanın ölçüsünden büyük olmalıdır ve beton bu ölçüde atılmalıdır. Bunun yanı sıra betonun etrafında bırakılan tretuvar payları montaj için gereklidir. Çünkü binanın teraziye alınması ve aynı zamanda zemine sabitlenmesi için bina etrafına minimum 20 cm tretuvar betonun atılması gerekir. Binanın zeminden su alması engellenmek isteniyorsa betonun içerisine ekstra yalıtım işlemi uygulanabilir. İstenilen bu yalıtım şapın altına da yerleştirilebilir.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Paketleme ve Lojistik

Kalite kontrolü yapılan ve üretimi tamamlanan malzemeler sevk için hazırdır. Yurtiçi nakliye işlemleri karayolu ile yapılacağından üretilen tüm malzemeler tıra sığacak şekilde paketlenir. Nakliye aşamasında parçaların zarar görmemesi için parçalar özenle ve titizlikle paketlenir. Bu paketleme işleminde kırılmaya karşı önlem almak adına kırılabilir malzemeler için sandıklama yöntemi uygulanır. Doğru şekilde paketlenen tüm parçalar vinç ile tıra özenle yüklenir. Bunun yanı sıra yurtdışı nakliye işlemleri gönderilecek ülkenin konumuna göre kara, hava ya da denizyolu ile gerçekleştirilir. Yine bu nakliye türlerinde de özenli ve parça özelinde bir paketleme işlemi uygulanır. Nakliye işlemleri tamamlanan parçaların montaj işlemlerine yerinde başlanır.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Montaj

Prefabrik evin kurulacağı alana gelen tırlarda bulunan malzemeler ilk olarak forklift ya da vinç yardımı ile sahaya indirilir. Uzman montaj ekipleri ise gelen malzemeleri ve ardından zemin için atılan betonu kontrol eder. Atılan beton kurulacak prefabrik binanın ölçülerine uygun ise bina teraziye alınır ve kurulmaya başlanır. Montaj işlemi ilk olarak duvarların kurulması ile başlar. Fabrikada hazırlanan duvar panelleri beton üzerinde mimari plana uygun olarak kaynaksız bir işlemle cıvata ve somun ile birleştirilir. Kurulumu gerçekleştirilecek olan duvarlar hazır kaplanmış olarak gelir. EPS, taş yünü ya da cam yünü yalıtım kaplaması fabrikada gerçekleştirilir. Duvarların pencere ve kapı boşlukları da üzerinde açılmış haldedir. Hatta sıva altı tesisat yerleri de fabrikada açılır ve montaja hazır hale getirilir. Bu aşamada binanın köşe direkleri ve taşıyıcı özel kolon kiriş sistemleri montajı yapılır. Kurulum yapılacak prefabrik bina iki katlı ise alt kat duvar panelleri kurulduktan sonra ara kat şaseleri üzerine ızgara sistemi ile yerleştirilir. Prefabrik binalarda ara kat özel galvanize çelik kullanılarak fabrikada üretilir ve yerinde montaj planına bağlı kalınarak yerleştirilir.

Ara kat için gerekli olan şase kalınlıkları ise binanın büyüklüğüne ve planına göre değişiklik gösterir. Yapılan statik hesaplara uygun hazırlanan ara kat şasesi 2. katın satıhını oluşturur. Zemin kat atılan betonun üzerine oturur 1.kat çelik şaselerin üzerinde durur. Ara kata şap atılmaz. Şase ve duvar panellerin montajı sırasında vinç ya da forkliften yardım alınır. Tüm duvarların üzeri ve balkonlar şase ızgaralarla tamamlanır. Şase montajları tamamlandıktan sonra şasenin üzerine 16 mm kalınlığında fibercement (selülozik lifli çimentolu levha) ile kaplama işlemi uygulanır ve böylelikle 1.katın tabanı oluşturulmuş olur. Bu işlemlerin ardından alttan şase yalıtımı için taşyünü ya da cam yünü yalıtım malzemesi serilir. Bu işlem tavan kapatılmadan önce uygulanır. Fibercement zemin kaplaması ise odaların parke ya da ıslak hacimlerin seramik kaplamaları için kod farkı olmadan vidalanır.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Tüm şase montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst kat duvar montaj işlemlerine başlanır. Tek tek paneller birbirine vidalanarak mimari plana uygun olarak montajlanır. Üst kat duvarlarının montajı tamamlandıktan sonra çatı makasları ve âşıkları monte edilir. Makasların ve âşıkların montajı aşamasında da kaynak kullanılmaz ve sadece cıvata ile bağlantı yapılır. Binanın özel kaplama detayları varsa bunların karkasları da monte edilir. Makas ve âşıklar özel büküm işlemiyle galvaniz saçtan fabrikada hazırlanmış olarak gelir ve şantiyede yerine montajlanır.

Binanın makasları ve âşıkları bağlandıktan sonra yatay galvaniz dereleri ve iniş boruları, alın kaplamaları ve çatı kaplamaları yapılır. Çatı kaplamaları prefabrik binalarda genel olarak hafif materyallerden seçilir. Ancak müşteri isteğine bağlı olarak boyalı galvaniz sac, metal kiremit, shingle ya da farklı yalıtımlarda san panel uygulanır. İsteğe bağlı ve bölgenin kar yükü iklim bölgesi hesapları dikkate alınarak çatı altında osb+mebran+nem dengeleyici vb. alt elemanlar kullanılır. Binanın kaba montajı tamamlandıktan sonra binanın çevresine iskele kurularak bina kaplama ve boya işlemleri için hazırlanır. Binanın dış cephesinde dekoratif kaplamalar varsa bu kaplamalar yapılır. Bu işlemin ardından da kolon kiriş kaplamaları yapılır. Kapı ve pencere söveleri de gerçekleştirilir.

Dış kaplamalar yapılırken binanın içine merdivenin ana konstrüksiyonu yerleştirilir. Bu merdiven müşteri isteğine göre ahşap ya da metal olarak tasarlanabilir. Bu merdivenin üzerine mermer, granit ya da masif basamak kaplamaları yapılabilir. Yine müşteri isteğine bağlı olarak profil, ferforje, paslanmaz krom ya da ahşap korkuluklar merdivenin üzerine montajlanır. Üst katta varsa küpeşteler ve korkuluklar yerleştirilir. Taşıyıcı konstrüksiyonlar tamamlandıktan sonra binanın iç duvar kaplamaları, alçıpan kaplamalar, alçı sıva ve dekoratif işlemleri tamamlanır.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Bu işlemle birlikte binanın kapı ve pencere doğramaları takılır. Bu işlemin ardından da elektrik ve sıhhi tesisat işlemleri gerçekleştirilir. Ardından tavan yalıtımları serilir ve tavan kaplamaları yapılır. Bu işlemle birlikte arakat şasesi için yalıtım işlemleri gerçekleştirilir ve tüm bu işlemleri ardından bina şap için hazır hale getirilir. Prefabrik binalarda şap işlemi binanın kaba montajı tamamlandıktan sonra yapılır. Böylece şapla birlikte yapılan borulamaların üzeri kapatılır ve binanın zemin bağlantıları sağlamlaştırılır. Prefabrik bina ile zemin betonu arasındaki boşluklar ise şap ile doldurulur ve bina izolasyonu sağlanır. Ancak isteğe bağlı olarak şap altına da izolasyon yapılabilir. Kaplaması tamamlanan dış cephenin dekoratif boyama işleri müşterinin isteği doğrultusunda yapılır. Bu aşamanın ardından da balkon korkulukları, pencere korkulukları ve dekoratif aksesuarlar takılır.

İç cephe boya işlemleri müşterinin belirlediği renklerle gerçekleştirilir. Bu işlemin ardından asma tavan ve aydınlatma sistemleri takılır. Zemin kaplamaları ve mutfak dolapları genelde müşterinin kendi isteğine bağlı olarak takması için bırakılır. Islak hacim seramik fayans işlemlerinin tamamlanmasının ardından vitrifiye ve armatürler takılır. Müşteri binayı istediği aşamada teslim alabilir. Kaba montaj şeklinde de isteyebilir anahtar teslim de yapılabilir. Son aşamada ise binanın merdiven dekoratif kaplamaları yapılır. Prefabrik binalar projeye ve bina özelliklerine bağlı olan bir süreçte teslim edilir.

Prefabrik yapıların ömrü ne kadardır?

Prefabrik yapılar uzun ömürlü yapılardan biridir ve ortalama 40 yıl boyunca kullanılabilir. Ancak bu süre kullanım, iklim şartları ve nem gibi etkenlere bağlı olarak uzar ya da kısalır. Prefabrik yapıların depreme dayanıklılık durumu da merak edilenler arasındadır. Bu binalar 7 şiddetinde depreme dayanabilir.

Prefabrik Bina Kurulum Aşamaları

Prefabrik binalar bakım gerektirir mi?

Prefabrik binalar her yapı gibi bakım gerektirir. Farklı özelliklerde olan malzemelerin birleşiminden oluşan prefabrik yapıların rutin bakımlarının gerçekleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Prefabrik binaların fiyatları nasıl belirlenir?

Prefabrik binaların fiyatları da merak edilen konular arasındadır. Bu fiyat aralığı yapıda kullanılan malzeme kalitesine, çatı izolasyon sistemine, duvar kalınlığına, pencere ve kapı sistemlerine göre farklılık gösterir. Buna ek olarak binanın ısı yalıtımı için kullanılan kaplama malzemeler ve çatı malzemeleri de fiyat aralıklarını belirler. Bu nedenle prefabrik bina yaptırmaya başlamadan önce ne tür bir yapı düşlediğinizi düşünmeli ve bütçenizi belirlemelisiniz. Detaylı bir bütçe belirlemesi her detayıyla içinize sinen bir yapıya sahip olmanızı kolaylaştırır. Bütçenizi net bir biçimde belirledikten sonra genel bir araştırma yapabilir ve düşlediğiniz bina örneklerini inceleyebilirsiniz. Bu inceleme prefabrik bina piyasası hakkında size detaylı bilgi sunar. Bu işlemin ardından binayı yaptıracağınız firmayı araştırabilirsiniz.

Prefabrik bina alırken nelere dikkat edilmelidir?

Prefabrik ev almayı düşünüyorsanız uzman işçilik ve satış sonrası destek gibi hizmetleri dikkatle takip etmelisiniz. Binanın yapımında kullanılan malzemelerin kaliteli olması da son derece önemlidir. Bu malzeme kalitesini ürünlerin kalite belgeleri ile anlayabilirsiniz. Prefabrik bina alırken ve yaptırırken firma seçiminde de özenli olmalısınız. Doğru seçilmiş bir firma, size uzun yıllar dayanabilir ve güvenle kullanılabilir bir prefabrik yapı sunar. Bu nedenle firma konusunda seçici olmalısınız. Alanında uzman olan ve size başarılı referanslar sunabilen bir firma bu bakımdan beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Özge Yapı uzmanlığını bu bakımdan güvenle tercih edebilirsiniz. Özge Yapı, 1992 yılından beri müşteri odaklı hizmet sunan bir firmadır. Bu firma müşterilerine hem kaliteli hem de zevkli prefabrik bina çalışmaları sunar.

Özge Yapı, sunduğu hizmetlerde müşteri odaklı yaklaşımı ve edindiği tecrübeler sonucunda da sektöründe lider konumuna gelmiştir. Uzman ekibi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren başarılı firma bu gücünü gelişmiş Ar-Ge çalışmalarından alır. Aynı zamandan alanındaki teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden Özge Yapı, geniş bir müşteri kitlesine sahiptir. Siz de prefabrik bina ihtiyacınızda Özge Yapı uzmanlığı tercih ederek profesyonel bir planlama ve tasarım hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmetin ardından sürekli olarak yenilenen ve teknolojiye bağlı olarak geliştirilen üretim tesisinde kaliteli malzemelerden üretilen yapınızın parçalarını uzman bir lojistik hizmeti ile teslim alabilirsiniz. Bu süreçlerin ardından alanında uzman ve güleryüzlü ekip yapınızı kusursuz bir şekilde tamamlar ve size uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz bir hizmet sunar.