Sürdürülebilirlik | Özge Yapı A.Ş. | 444 7879

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik ve Çevre Politikamız


Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre:

“İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”

Doğal çevre eski bir kızıl derili ata sözünde de belirtildiği gibi bizlere atalarımızdan miras kalmamıştır. Bizler doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu nedenle gelecek nesillere nasıl bir çevre bırakacağımız oldukça önemlidir. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı büyük önem kazanmaktadır.

Özge Yapı A.Ş. devamlı olma yeteneği olarak adlandırılan sürdürülebilirlik kavramını benimsemiştir. Özge Yapı A.Ş. üretim sistemlerinin gelişiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanarak, doğaya karşı sorumluluğunun bilinciyle çevresel sürdürülebilirliği hedeflemektedir. Aynı zamanda doğal enerjinin verimli kullanımı ile ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır. Ar&Ge ve Ür&Ge faaliyetlerinde kaliteyi üretirken, bilinçli tüketmeyi hedeflemektedir. Bu anlayış ile ülkeye katma değer sağlamakta, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile de çevresel devamlılığı sağlamaktadır.

Her aşamada üstün kaliteyi hedefleyen toplam kalite yönetimi anlayışı ile ürün ve hizmetlerini değerli müşterilerine sunan Özge Yapı, her alanda sürdürülebilirlik kavramını bir bütün olarak ele almaktadır.