İnsanlara güvenlikli yaşam alanı sağlanması, onların en temel ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelir. Dış dünyanın etkilerinden ve olumsuz hava şartlarından korunma içgüdüsü, insanlığın var olduğu ilk günden beri temel bir gereksinimdir. Ancak doğa ile bir alışveriş halinde yaşarken önüne geçilemeyen ve sonuçları herkes için çok korkutucu olan birtakım olumsuz durumlar da yaşanır. Bu durumların tamamına birden “afet” ismi konulsa da aslında çeşitli sınıflandırmaları bulunur.

Doğal Afetler zamanı öngörülemeyen ve ani gelişen jeolojik olaylar olup hasar ve yıkımlar oluşturur, mal ve can kaybına neden olur. Bunların en başında da depremler gelir. Ancak bu tip afetlere karşı hazırlıklı olmak ve önlem almak mümkündür. Evlerin içinde bazı küçük önlemleri kendimiz alabiliriz.

Örneğin dolap kapaklarını sağlamlaştırmak, sarsıntıda yukarıdan aşağıya düşecek malzeme tehlikesini yok etmek, yer oynadığı zaman havaya sıçrayabilecek ya da vidalarından kurtulabilecek tüm mobilyaları sabitlemek gibi pratik tedbirler hayat kurtarıcı derecede önemlidir. Diğer alınabilecek tedbirler, özellikle binaların kurulacağı yerlerle ilgili yapılacak ön araştırmaları kapsar. Özge Yapı, insanı hazırlıksız yakalayan afetlere karşı korunmayı güvence altına alan binalar üreterek kesin çözüm sunmayı amaçlar.

Prefabrik Bina Nedir?

Ön üretimi ve kalite kontrol testleri fabrikada yapılarak demonte şekilde sevk edilen ve yerinde montajı gerçekleştirilen ünitelerdir. Montajdan önce, zemin şartlarına göre yapılması gereken alt yapı işlemleri bulunur. Bunların en önemlisi zemine beton atılması işlemidir. Beton projeleri, evlerin yapılış amacına uygun olarak verilir.

Altyapı hazırlandıktan sonra prefabrik malzemeler sahaya getirilir. Demonte olarak gelen çatı aksamı ve duvar panelleri burada montajlanır. Bu noktada kullanıcının istediği özelliklerde bir bina yapılması önem taşır. Prefabrik binalar, kaba inşaat olarak teslim edileceği gibi tüm altyapı tesisatları çekilmiş ve boyası yapılmış şekilde de son kullanıcıya verilebilir. Tüketici, cephe kaplamalarında ya da panel aralarında çeşitli alternatiflerden tercih yapma avantajına sahiptir.

Prefabrik evler kullanıcının talep ettiği bölümleri de içeren, bir proje doğrultusunda üretilen evlerdir. Farklı büyüklüklerde, çok odalı ve birkaç katlı olarak üretilebilirler. Evlerin WC, duş ve banyo gibi bölümleri isteğe bağlı olarak projeye eklenir.

Tam konforlu, özel çatılı ve yüksek tavanlı geniş bir ev ihtiyacını karşılayan prefabrik evlerin en büyük avantajı, kuruldukları bölgenin iklim koşullarına uygun olarak üretilebilmeleridir. Hızlı çözümler üreten konforlu yapılar olarak öne çıkar. Kullanıcının istekleri doğrultusunda şekillenir, doğal yaşama uyumludur ve bireysel kullanımın yanı sıra doğal afetlerde toplanma ve acil yerleşim alanı ihtiyacını da kolaylıkla karşılar.

Deprem Konutlarında Doğru Üretimin Önemi

Jeolojik afet bölgelerinde doğru üretim güvenli yaşam alanı oluşturma prensibinden başlar. Konutların sağlam olması bu prensibin temelinde yatan en önemli koşuldur. Konut sağlamlığı da çeşitli kriterlere bağlıdır. Bu kriterler, konut yapılacak alanın ön analizleri ile belirlenir.

Yapıların kurulacağı ülkelerin imar mevzuat ve tüzükleri, bölgeyle ilgili koşulları belirleyerek oluşturulmuştur. Yapının imar mevzuatına uygun şekilde yapılması çok önemlidir. Dönem dönem, yeni gelişmeler ışığında güncellenen imar mevzuatları ve yeni yönetmeliklere uygun olarak üretim süreçleri de güncellenir. Özge Yapı, bu mevzuat ve tüzüklere bağlı olarak şu noktalarda da analizleri önemser:

Kullanılacak malzemelerdeki kalite standartları

  • İstatistiksel veriler ile belirtilen bölge iklim özellikleri ve iklim bölgesi

  • Bölgenin kar yükü

  • Bölgedeki maksimum rüzgar hızı

  • Isı yalıtım hesapları

  • Deprem yükleri

  • Bu ve bölgelere ait detaylı raporlar; doğru planlamayı, üretimi ve uygulamayı sağlar.

Binaların sağlamlığının yanı sıra kurulduğu bölgenin zemin yapısının da önemi büyüktür. Yapının sağlamlığı, alt yapısına bağlıdır. Binaların kurulması esnasında, sert ve kayalık zeminlerin yoğunluğu incelenir. Eğer yumuşak ve sulak zeminli bölgelerde kurulacaksa muhakkak zemin etüdü yapılır ve teknik destek birimleri ile ortaklaşa bir analiz gerçekleştirilir. Toprak tipine göre altyapısı araştırılır ve yapının bulunduğu zeminle bütünlük oluşturması sağlanır.

Prefabrik Binalar Nasıl Üretilir?

Prefabrik binalar, özel marka panellerle üretildiği gibi klasik sisteme dayalı monoblok ya da demonte olarak da üretilebilir. Binanın iç ve dış yüzey kaplamalarında da kurulacak bölgenin şartları, kullanıcının istekleri gibi şekillendirici unsurlar bulunur. Binanın duvar, tavan ve ara kat kaplamalarında A1 sınıf yanmaz, sudan etkilenmez fibercement cephe kaplama malzemeleri kullanılmaktadır. Elektrik ve su tesisatının kurulumu sıva altı ya da sıva üstü olarak kullanıcının tercihine göre yapılabilir. Konteynerlerin birleştirilmesi ile oluşturulan evlerde standart üretim dışında özel tasarımlar da uygulanır. Kullanıcıların gereksinimlerine göre gerekli statik hesaplamalar yapılarak özel ebatlı ev üretimleri gerçekleştirilir. Prefabrik yapıların tamamında sürekli gelişen teknoloji takip edilir ve uygulanır.

Tüm iklim koşullarına uygun olarak üretilen binalarda insanların huzur, refah ve güven içinde yaşaması için ısı yalıtımı da dikkate alınır. Maliyeti düşük olan evlerin tamamı doğal afetlere karşı dirençlidir. Binanın blok olarak ya da demonte olarak taşınması gerekirse bu işlem kolaylıkla yapılabilir. Malzemesi yüksek kalitelidir ve nakliyede deformasyon, bozulma gibi durumlar yaşanmaz. Tamamen kullanıcının isteği doğrultusunda üretildiği için kişiye özeldir. Büyük, küçük, tek ya da çok katlı üretildiği gibi yapıda özel tasarımlar da rahatlıkla uygulanabilir.

Prefabrik Evlerin Betonarme Evlere Göre Avantajları

Çelik yapı ve prefabrik yapılar, hafif yapı sistemleridir. Yapının hafif olması, özellikle jeolojik afetlerde yapının üzerine binen kuvveti de azaltır. Çelik yapıların bina ağırlığı, betonarme yapılara göre yaklaşık yüzde 50 daha azdır. Bu nedenle yapıya etki eden deprem kuvveti de aynı oranda azalır. Çelik yapılar, betonarme binalara göre 18 kat daha esnektir. Esnek olmak, yapıdaki şekil değişmelerinde enerji emme yeteneği sağlar. Depremin tekrarlı yer hareketinde, betonarme binaların enerji emme kapasitesi, her tekrarda azalır. Böylelikle binada deformasyon ve kırılma gerçekleşir.

Çelik yapılarda deprem hareketindeki enerji yüklemesi ile elastik sınırlar aşıldığında, yapı elemanları yüksek şekil değiştirme kapasiteleri sayesinde öncelikli olarak şekil değiştirir. Bu şekil değiştirme hareketinde de yapının üzerine binen enerji, yapı elemanları tarafından yutulur. Üzerine etkiyen yükler altında yapı ayakta kalır. Bu durum, yapıda “sistemli” bir deformasyona yol açar. Yük, kiriş ve kolonlar arasında dağılarak yapının yaşayanlarına zarar oluşturmadan deforme olmasını sağlar.

Özge Yapı tarafından üretilen çelik karkaslı yapılar fabrikada denetlenerek üretilir ve montajları basittir. Böylelikle, insan hatası minimize edilir ve doğal afet durumlarında beklenmeyen sürprizlere açık olmaz. Çok ağır depremlerde hasar gören çelik karkaslı yapıların hasar gören elemanları geniş çaplı yıkım ve söküm işlemlerine gerek kalmaksızın kısa sürede tamir edilir ya da değiştirilir.

Prefabrik Binalarda Ruhsat İşlemleri

Prefabrik binalarda yapı ruhsatı, binanın kurulacağı bölgenin belediyesi tarafından verilir. Nihai müşteri, prefabrik yapı kurma isteğini beyan ettiğinde, belediyeler mevzuatla ilgili bilgi verirler.

Proje ve ruhsat takibinde bir mimari büronun aracılık etmesi gerekir. Gerekli evraklar ve projeler tamamlandığında yasal olarak izin alınır. Belediye sınırları dışındaki mücavir alanlarda özel uygulamalar yapılmaktadır. O bölgenin idari amirliğinden aynı şekilde yapı izin belgesi alınabilmektedir. Özellikle çiftlik evi, göl evi, bahçe evi ya da dağ evi gibi özel tasarım evlerde ya da standart normlarda yapılacak olan evlerde belediye ya da idari amirliklerin izinleri önemlidir.

Evlerin şekilleri, kurulacağı yerin iklim koşullarına göre üretilecek olan çatılı ya da çatısız modelleri, verandalı ya da balkonlu seçeneklerinin tamamı izinler alındıktan sonra kurulabilir. Tüm kurulum işlemleriniz için sürekli güncellenen teknolojiyi yakından takip ederek üretim sistemine uyarlayan ve 1992 yılından bu yana sektörde yer alan Özge Yapı ile çalışabilirsiniz. Analiz, proje, kurulum ve satış sonrasında da kullanıcılarının yanında olan şirket, istediğiniz özelliklere sahip güvenlikli evinize hızla kavuşmanızı sağlar.