İSG Politikası | Özge Yapı A.Ş. | 444 7879

İSG Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Firmamız bünyesindeki tesislerde gerçekleştirilmekte olan tüm aşamalarında her şeyden önce insanın çağdaş medeniyet seviyesine yakışır şekilde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını esas alırız. Bunun için yasal, sosyal, hijyenik ve ergonomik şartları gözetir, risklerimizi tespit ederek kabul edilebilir seviyelere indirgemek için yaralanmalardan ve hastalıklardan koruyucu önlemler geliştirir ve uygularız. Önlemleri tüm şirket bünyesine yayar ve sürekliliğini sağlarız. Risklere karşı çalışanlarımızı ve ilgili kişileri eğitir, bilgilendirir veya denetler, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemimizi sürekli iyileştiririz.